مواردی که شامل مالیات بر سرمایه نمی‌شود، تعیین شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروط عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند که بر اساس آن در صورتی که تملک ملک مسکونی و یا خودرو بیش از سه سال باشد، مشمول این نوع مالیات نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097951/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری