مهم‌ترین نقطه قوت لایحه برنامه هفتم توجه به شعار سال است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه برنامه هفتم، توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155027/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA