مهلت زمان مراجعه مودیان به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی مالیاتی به ۲۰ روز افزایش یافت


تهرن- ایرنا- سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش سطح رضایتمندی آنان از خدمات سازمان امور مالیاتی، از ابتدای سال جاری، مهلت زمان مراجعه مؤدیان به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088079/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری