مهار تورم، حلقه مفقوده وعده‌های انتخاباتی/ نامزدها تیم اقتصادی خود را معرفی کنند

مهار تورم، حلقه مفقوده وعده‌های انتخاباتی/ نامزدها تیم اقتصادی خود را معرفی کنند

محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برخی نامزدها تنها به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره دارند؛ اما باید توجه داشت هدایت نقدینگی و بهره‌مندی از سرمایه‌های داخلی نیز به میزان سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت دارد و باید مشخص شود در این زمینه چه برنامه‌هایی وجود دارد.

این استاد دانشگاه به موضوع مهار تورم اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین موضوعی که اکنون در کشور وجود دارد کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید است که مردم آن را به تورم می‌شناسند و باید برای مهار آن برنامه مشخص داشت. همچنین توجه به اشتغال‌زایی و ارائه برنامه مدون در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

خوش‌چهره پیشنهاد داد: نامزدهای انتخاباتی به جای اینکه در مناظره‌ها از مشاوران خود کمک بگیرند بهتر است کابینه خود و یا وزرای اقتصاد و معاون اول خود را معرفی کنند. در این صورت مشخص می‌شود که توان اقتصادی دولت چهاردهم در چه سطحی قرار خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ایران در شرایط فعلی مدیر نمی‌خواهد مدبر می‌خواهد، کسی که بتواند با تدبیر برنامه‌های خود را تدوین کند و برای اجرا به افراد توانمند بسپارد. فردی که اکنون تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار است و اولویت‌ها را به خوبی تشخیص می‌دهد فرد اصلح برای ریاست جمهوری خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85512585/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C