مهار ارزی نرخ تورم


تهران- ایرنا- رفع تحریم‌ها شاید یکی از در دسترس‌ترین توصیه‌ها و راهکارها برای حل مسائل اقتصادی کشور باشد اما یک اقتصاددان می‌گوید برای چنین توصیه‌ای نیاز نیست اقتصاددان باشیم! پرسش اینجاست که اقتصاددان‌ها چه راهکار عملیاتی برای مهار تورم در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی است ارائه می‌دهند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85097676/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری