منظور: در تلاشیم ناترازی‌ بودجه‌ را ۵ ساله کاهش دهیم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در لایحه برنامه هفتم تلاش کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم ناترازی‌های بودجه‌ای را در ۵ سال آینده کاهش بدهیم و یا برطرف کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160069/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85