منظور: بیش‌برآوردی قیمت نفت در مجلس موجب ناترازی بودجه شد+ صوت


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بیش‌برآوردی قانون بودجه موجب ناترازی شد، اظهار داشت: عدم تحقق و ناترازی بعلت بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی در مجلس می‌باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85270057/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری