منطقی: نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو هم ارزان می‌شود

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت خودرو در آینده گفت: اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.

منوچهر منطقی  – معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت –  درباره صحبت‌هایش در یک برنامه تلویزیونی و سوال مجری مبنی بر اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، پاسخ داده بود که احتمال آن را منفی می‌دانم و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد،   به خبرنگار ایسنا در این رابطه توضیح داد: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، به تبع قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود،   مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111813721/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF