منتقدان دولت از برخورد با فراریان دانه‌درشت مالیاتی شاکی شدند


تهران – ایرنا – در حالی که دولت مردمی تلاش دارد افرادی را که درآمدهای بالایی دارند اما تاکنون مالیات ناچیزی پرداخت کرده‌اند زیر چتر عدالت مالیاتی بیاورد، برخی منتقدان دولت از این اقدام شاکی شده و برای فراریان مالیاتی اظهار دلسوزی کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158332/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF