منتقدان دولت از افزایش درآمدهای مالیاتی شاکی شدند

در واقع از همین طریق و با شناسایی فرارهای مالیاتی ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه وصول شد در حالی که مجموع درآمد مالیاتی محقق‌شده کشور در سال گذشته ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در یک نیم سال ۱۴۰۱، معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ و بیش از کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ وصول شده است.

در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: آنچه که امروز جهش آمارهای مربوط به درآمدهای مالیاتی را رقم زده، فشار مالیاتی بیشتر بر بخش مولد و شفاف اقتصاد نیست و در واقع از مسیر تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به جای ممیز محوری و جایگزینی منابع مالیاتی بوده است چرا که همزمان کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید نیز اجرا شده است.

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ روزنامه تعادل با عنوان «چِشم دولت به کیسه مالیات» تأکید کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی و رکوردشکنی دولت سیزدهم در تحقق این درآمدها نسبت به ۱۰ سال اخیر، با فشار بر بخش مولد اقتصاد و حقوق بگیران همراه نبوده و اینکه بدون توجه به رویکرد اصلی دولت و ملاحظه ای که برای افزایش درآمدهای مالیاتی داشته، این نتیجه گرفته شود که بر مردم و تولید فشار وارد می‌شود، نتیجه گیری نادرست از یک گزاره نادرست است.

از سوی دیگر رشد درآمدهای مالیاتی و اتکا به آن برای عبور از اتکا به درآمدهای نفتی ضروری است که همواره از سوی اقتصاددانان و صاحبنظران برای اقتصاد ایران مطرح شده است که بر مبنای این ضرورت تحول در نظام مالیاتی دنبال می‌شود اما حالا که گام‌های موثر و مثبتی در این راستا برداشته می‌شود، عده‌ای به بهانه فشار مالیاتی بر مردم و بخش تولید، منتقد جدی این رویه و رویکرد شده‌اند اما ابراز نگرانی از فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که رویکرد اصولی دولت در وصول مالیات، پرهیز از فشار بر بخش رسمی اقتصاد بوده و تمرکز بر بخش‌‏های خاکستری اقتصاد و در عین حال کاهش فشار بر مودیان شناسایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904937/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان و اتصال بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان بــه پرونده‌های مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز همچنان که اشاره شد از عوامل مهم تحقق درآمدهای مالیاتی است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری