منتظر تصمیمات مجلس در لایحه بودجه هستیم/ ۱۴۰ هزار خانه لوکس شناسایی شد


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۴۰ هزار خانه لوکس خبر داد و گفت: وقتی لایحه بودجه دولت به مجلس می‌رود، نمایندگان در ترتیبات قانونی بودجه و مالیات تغییراتی را اعمال می‌کنند که منتظر آخرین تغییرات و مصوبات هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044309/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری