منابع بودجه تا پایان سال محقق خواهد شد


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: براساس عملکرد ۹ ماهه امسال بودجه بودجه با کسری مواجه نیست و منابع بودجه ۱۴۰۱ تا پایان سال محقق خواهد شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84994213/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری