ممنوع الخروجی و توقیف حساب‌های بانکی متهم فاکتورهای جعلی/ جلوگیری از فرار مالیاتی


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر عزم جدی این سازمان در دفاع از حقوق عامه از ممنوع الخروجی و توقیف حساب‌ های بانکی متهم صدور، خرید و فروش فاکتورهای جعلی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان و جلوگیری از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در یزد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983113/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری