مقررات زدایی در حوزه های اقتصاد گره گشا خواهد بود


تهران- ایرنا- استفاده از تجربه موفق در طرح هایی همانند “طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها” و “مقررات زدایی” دولت در سایر حوزه های اقتصاد گره گشا خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983431/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری