مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر در راه است/ تلاطم ارز مهار شد


تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی با روش های مدیریتی درست توانست بازار متلاطم ارز را کنترل و افت و خیز قیمت را مهار کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231906/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری