معیارهای تعیین سطح مالیات بر آلایندگی واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغ شد


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تصویب‌‏نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلایندگی پیرامون موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104034/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری