معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت به دستگاه قضا


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979891/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B6%DB%B6-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری