معرفی روسای ۱۱ اتحادیه صنفی متخلف از صدور مجوزهای برخط به دادگاه


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: روسای ۱۱ اتحادیه صنفی تهران به‌دلیل تخلف در صدور پروانه کسب به دادگاه معرفی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208024/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری