معرفی بیش از ۳۰۰ فقره ملک مازاد دولتی


تهران-ایرنا- بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور اعضای این کمیته در محل سالن تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و در آن بیش از ۳۰۰ فقره ملک مازاد دولتی متعلق به دستگاه‌های مختلف، به عنوان ملک مازاد شناخته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85355245/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری