معاون وزیر: مولدسازی مدارس برای آموزش و پرورش سودمند است


سمنان- ایرنا- معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: مولدسازی مدارس و املاک مازاد آموزش و پرورش به بهترین نحو مورد توجه است، زیرا با تولید ارزش افزوده، برای آموزش و پرورش سودمند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081244/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری