معاون وزیر صمت: نتایج اصلاحات کوتاه‌مدت اقتصادی دولت نمایان شده است


کرمان – ایرنا – معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: براساس شاخص ها اشتغال کشور ۴۲۲ هزار نفر نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در رشد اقتصادی و صادرات هم اتفاقات خوبی افتاده که تمامی اینها به عنوان نتیجه اصلاحات کوتاه مدت دولت در کشور مشاهده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918534/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری