معاون وزیر صمت: صدور شناسه رهگیری برای ۷۰۰ میلیون کالا


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۷۰۰ میلیون قطعه کالا شناسه رهگیری گرفته‌اند که نشانگر اقبال تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229714/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری