معاون وزیر اقتصاد: مشکلات را با منابع نفتی پوشانده‌ایم


تهران – ایرنا – معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون به دلیل تعلل‌هایی که صورت‌گرفته نتوانستیم مشکلات را حل کنیم؛ چون درآمدهای نفتی بوده و تاکنون همه مشکلات را با منابع نفتی پوشانده‌ایم و نگذاشتیم عیان شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975444/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری