معاون وزیر اقتصاد: تمایل کشورها برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است


زنجان – ایرنا – معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: هم اکنون تمایل کشورهای دنیا به سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با ایران در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984951/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری