معاون وزیر اقتصاد از چند واحد صنعتی در استان زنجان بازدید کرد


زنجان – ایرنا – معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران روز شنبه در جریان سفر خود به زنجان از چند واحد تولیدی این استان بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984739/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری