معاون رئیس جمهور: رتبه‌بندی معلمان نهایی شده و کار بر زمین مانده‌ای نداریم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان انجام شده و دیگر مساله‌ای بر زمین مانده ندارد، گفت: مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132995/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C