معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد تغییر کرد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «محمد جواد شریف زاده» را به سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد منصوب کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85096874/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری