معاون استاندار: فرایند جذب سرمایه‌گذاران چینی در هرمزگان تسهیل شد


بندرعباس – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان گفت: در راستای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی، فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار در این استان تسهیل شده و صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85230348/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری