معافیت مالیاتی واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی موضوع تصویب‏نامه شورای عالی اجرای سیاست‌‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099392/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری