معافیت مالیاتی قانونی، خطرناکترین نوع فرار مالیاتی است


تهران- ایرنا- مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو نوع فرار مالیاتی قانون و سیستماتیک داریم گفت: فرار مالیاتی قانونی به مراتب مهمتر از فرار مالیاتی سیستماتیک است. یکی از مسیرهای فرار مالیاتی، تلاش برای تصویب قانون نامناسب است که موجبات فرار مالیاتی عده‌ای را فراهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013252/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری