معافیت مالیاتی فعالیت‏‌های انتشارات کمک درسی و هنری


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، موضوع معافیت مالیاتی فعالیت‏‌های انتشارات کمک درسی و فعالیت‏‌های هنری مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ (تا سقف دو میلیارد ریال) را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074223/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری