معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی اجرایی شد

این معافیت شامل تمامی اوراق منتشر شده توسط شبکه بانکی، اعم از اوراقی که انتشار اولیه و بازخرید یا انتقال آن‌ها در شبکه بانکی کشور، انتشار اولیه آن‌ها در شبکه بانکی و معاملات ثانویه آن‌ها در بازار سرمایه و انتشار اولیه و معاملات ثانویه آن‌ها در بازار سرمایه انجام شود، خواهد بود.

طبق توافق صورت‌گرفته در جلسه هفته گذشته، مقرر شده بود ظرف یک هفته بخشنامه مربوطه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی و از سوی سازمان امور مالیاتی به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شود که این وعده امروز محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84858487/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بر این اساس، انواع اوراق بهادار، از جمله اوراق گواهی سپرده مدت‌دار عام و خاص و انواع صکوک ارزی و ریالی که در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شوند، معاف از مالیات خواهد بود.

معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی اجرایی شد

به گزارش ایرنا از ایبنا، در این بخشنامه تصریح شده است: «درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند»
گفتنی است در جلسه‌ای که شامگاه ۱۹ مردادماه به میزبانی رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور رؤسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار در ساختمان بانک مرکزی برگزار گردید، انواع اوراق بهادار منتشره توسط شبکه بانکی، مشمول ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، معاف از مالیات شناخته شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری