مطالبه رئیس جمهور برای پرداخت وام خرد بدون ضامن بر زمین نمانده است


تهران- ایرنا- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر خلاف ادعای سرپیچی بانک‌ها از مطالبه رئیس جمهور مبنی بر تسهیل دسترسی به منابع بانکی در قالب تسهیلات خرد بدون ضامن، گزارش عملکردی بانک‌ها در اجرای این دستور به صورت منظم ارائه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221798/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری