مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080956/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری