مصوبه هیات وزیران برای حمایت از کسب و کارها در سکوهای داخلی


تهران-ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبه هیات وزیران برای حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی در راستای آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173888/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C