مصوبه مولدسازی سران قوا فصل نوینی از تحرک و تحول اقتصادی را رقم زد/ جزئیات مصوبه محرمانه نیست


تهران – ایرنا – رئیس سازمان خصوصی‌سازی با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی های دولت، از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد: این اقدام فصل نوینی در تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم می زند که جزئیات آن در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011247/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری