مصوبه ضوابط مزایای جانبی حقوق کارکنان اصلاح می‌شود


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستور داد تا مصوبه ضوابط اجرایی نحوه تخصیص مزایای جانبی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ بازنگری شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186299/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری