مصوبات مجلس در بودجه سبب کسری و تورم می‌شود


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج با بیان اینکه تغییرات نمایندگان در لایحه بودجه، باعث ناترازی آن خواهد شد، گفت: تغییرات مجلس در بودجه باید سنجیده باشد و محل تامین منابع را پیش‌بینی کند، زیرا در غیر این صورت دچار کسری بودجه خواهیم شد که این کسری مهم‌ترین دلیل تورم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368270/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری