مصرف ظاهری فولاد – ایسنا

طبق آمار، در مجموع دو ماهه امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس میزان مصرف ظاهری فولاد طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو، چهار و ۲۲ درصدی را تجربه کرده و تنها مصرف ظاهری مقاطع تخت ۱۲ هزار تن کمتر شده است.

طبق آمار، بیشترین میزان افزایش مصرف فولادی‌ها مختص شمش فولاد است. از حدود سه میلیون تن شمش فولادی تولید شده در کشور دو میلیون ۴۳۲ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته که ۲۲ درصد بیشتر از میزان مصرف آن در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ است. طی فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته دو میلیون و ۲۵۵ هزار تن شمش فولا در کشور مصرف شده بود.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بالغ بر ۹۹۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود ۸۲۳ هزار تن صرف مصارف داخلی شده است.

پس از آن در مجموع، از ۸۵۱ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولیدی در دو ماهه ابتدایی امسال، ۸۴۸ هزار تن صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که ۸۶۰ هزار تن بوده است، یک درصد کاهش یافته است.

تغییرات در مصرف محصولات فولادی در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته و تنها ۶۰۰۰ تن بیشتر است. در حالیکه طی دو ماه نخست سال گذشته یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود، این عدد در مدت مذکور سال جاری به یک میلیون و ۶۸۶ هزار تن رسیده است.

این میزان دو درصد بیشتر از مصرف این مقطع فولادی در دو ماهه سال گذشته معادل ۸۰۹ هزار تن است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409258/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF

در نهایت مصرف آهن اسفنجی نیز چهار درصد رشد کرده و از سه میلیون و ۲۴۱ هزار تن به سه میلیون و ۳۵۷ هزار تن رسیده است.