مصارف بودجه ۱۴۰۳ در سقف منابع مصوب تدوین می‌شود


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ابهامات و ایرادات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در جوابیه‌ای اعلام کرد: دولت در بخش اول لایحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس روند عملکرد گذشته و واقع‌گرایانه برآورد کرد و در بخش دوم لایحه مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوین می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85322488/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری