مصادیق قمار مجازی و وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با آن اعلام شد


تهران- ایرنا- شورای عالی فضای مجازی «سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» را که مهر ماه امسال برای تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و قضایی در برخورد با این پدیده تصویب شده است، برای اجرا ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005483/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری