مشوق‌های مالیاتی از شرکت‌‏ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان

مطابق ماده (۲) این آیین‌نامه، کارکنان شاغل در پارک‏‌های علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‏ها و مؤسسه‌های فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‏های مستقیم (مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶) با اصلاحات بعدی هستند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرایند ارزیابی آنان برعهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.

مطابق ماده (۵) آیین‌نامه مذکور، اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱) نافذ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927367/%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، داود منظور آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‏ها و اختراعات موضوع‌بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان را که هیات وزیران در جلسه ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ تصویب کرده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس ماده (۳) آیین‌نامه مذکور، برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری است که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است.

همچنین طبق ماده (۴) این آیین‌نامه، رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین‌نامه است و در صورت قصور و تقصیر رئیس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری