مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور حکمی، مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور را منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106852/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری