مسیر تحولی اقتصاد در دو سال دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی از طی کردن مسیر تحولی اقتصاد هم به عنوان سکاندار این وزارتخانه و هم به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت پرداخت و در عین حال دیدگاه خود را درباره ۷ محور از اصلاحات بین‌بخشی که دچار شکست هماهنگی در همه دولت‎ها بوده است، مطرح کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213188/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری