مسیر آبی برای فعالان اقتصادی خوش حساب رونمایی می‌شود


تهران- ایرنا- رییس گمرک جمهوری اسلامی گفت: در برنامه جدید برای ارایه خدمات سریع به فعالان اقتصادی خوشنام مسیر و کانال آبی رونمایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007042/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری