«مسوول شنونده»؛ رویکرد خوبی که باید ادامه یابد


تهران- ایرنا- فعال بخش خصوصی تاکید کرد: در دیدار با رهبر معظم انقلاب اتفاق خوب این بود که مسوولان شنونده بودند و این رویکرد خوبی است که باید ادامه یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016618/%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری