مستندات اظهارات خلاف واقع روحانی درباره تحویل دولت با خزانه پُر


تهران – ایرنا – بررسی تمام شاخص‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهد دولت گذشته چگونه کشور را با خزانه خالی و مقروض و با حجم عظیمی از بدهی به آیت‌الله رئیسی تحویل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984171/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری