مسئولیت و سهم هر یک از استان‌ها در برنامه جهش تولید، تعیین و ابلاغ می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: لازم است بُرش استانی برنامه جهش تولید با مشارکت مردم، توسط سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با مشارکت سایر دستگاه‌های استانی، تهیه و تنظیم شود تا هر یک از استان‌ها مسئولیت و سهم خود را در این برنامه ایفا کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85471536/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری