مسئولیت انتخاب رئیس شورای عالی مناطق آزاد به وزیر اقتصاد واگذار شد

 به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز چهارشنبه با اعلام اصلاح ساختاری قانون مناطق آزاد، اعلام کرد: با توجه به منفک شدن مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی از نهاد ریاست جمهوری و الحاق آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی،  رئیس شورای عالی مناطق آزاد از سوی وزیر منصوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910819/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری