مزایده ۱۷۲ ملک مسکونی و تجاری اموال تملیکی به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان

به گزارش ایرنا، مزایده اموال غیرمنقول این سازمان به شماره ۱۱۳۳ از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه شروع شده و متقاضیان تا پایان روز ۲۶ آبان‌ماه مهلت دارند پیشنهادها خود را ارائه دهند.

بر اساس جزئیات آگهی مزایده املاک و مستغلات، تعداد ۱۷۲ ملک مسکونی، تجاری و زراعی به ارزش بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان عرضه شد.

متقاضیان می‌توان با دریافت اطلاعات این املاک از طریق تارنمای سازمان اموال تملیکی و پس از بازدید، در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت پیشنهادها خود را ثبت نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939749/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B2-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری